Kích thước khổ giấy, sổ bìa da, sổ lò xo

Kích thước khổ giấy, sổ bìa da, sổ lò xo

| |Tin tức

Bạn cần tìm hiểu kích thước các khổ giấy, sổ bìa da, sổ lò xo thường dùng trong in ấn và kích thước khổ giấy B,C, D và E? Xem ngay kích thước khổ giấy thường được dùng nhất hiện nay ở dưới đây.

Kích thước giấy A

Kích thước giấy B

Kích thước giấy C