Cắt băng dính các loại

- 17%
Cắt băng dính văn phòng Deli 811

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 14%
Cắt băng dính có dao cắt tự động M&G AJD957F0

Giá khuyến mại 285,000₫

Giá cũ: 330,000₫

- 10%
Cắt băng dính 5cm Deli 823

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 16%
Cắt băng dính 5cm Deli 801

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 18%
Cắt băng dính 5cm Dân Hoa 200Da

Giá khuyến mại 33,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 20%
Cắt băng dính Sunwood 6529

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 15%
Cắt băng dính Sunwood 6526

Giá khuyến mại 34,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 20%
Cắt băng dính 5cm Xukiva 185

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 27%
Dụng cụ cắt băng dính 5cm Sure Mark SQ-9330

Giá khuyến mại 110,000₫

Giá cũ: 150,000₫

- 24%
Cắt băng dính giấy Xukiva 197

Giá khuyến mại 53,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 13%
Cắt băng dính văn phòng Deli 808

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 40,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488