Kẹp đen, kẹp màu, ghim cài

Ghim cài C62
3,000₫
- 20%
Ghim cài đầu tròn C32 28mm

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 17%
Ghim cài đầu tròn C82

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 17%
Ghim cài đầu tròn Double A 28mm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 17%
Ghim cài màu Deli 0024 29mm

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 29%
Ghim cài nhọn Deli 0023

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 21,000₫

- 33%
Ghim mũ màu Deli 0021

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 14%
Kẹp đen 19mm

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 11%
Kẹp đen 25mm

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 15%
Kẹp đen 32mm

Giá khuyến mại 11,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 13%
Kẹp đen 41mm

Giá khuyến mại 14,000₫

Giá cũ: 16,000₫

- 50%
Kẹp đen 41mm Double A

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 9%
Kẹp đen 51mm

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 46%
Kẹp đen 51mm Double A

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 46,000₫

- 27%
Kẹp kim loại 32mm M&G ABSN2680 (Túi 6 chiếc)

Giá khuyến mại 55,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 25%
Kẹp kim loại hình móc áo, quả táo M&G ABSN2688

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 24%
Kẹp kim loại M&G ABSN2684 (Túi 3 chiếc)

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 15%
Kẹp màu 15mm Eras E801

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 33,000₫

- 15%
Kẹp màu 19mm Eras E802

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 33,000₫

- 17%
Kẹp màu 25mm Eras E803

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 13%
Kẹp màu 32mm Eras E804

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 12%
Kẹp màu 41mm Eras E805

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 43,000₫

- 16%
Kẹp màu 51mm Eras E806

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 45,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488