Kẹp đen, kẹp màu, ghim cài

Ghim cài C62
3,000₫
- 20%
Ghim cài đầu tròn C32 28mm

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 17%
Ghim cài đầu tròn C82

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 17%
Ghim cài đầu tròn Double A 28mm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 17%
Ghim cài màu Deli 0024 29mm

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 14%
Kẹp đen 19mm

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 11%
Kẹp đen 25mm

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 15%
Kẹp đen 32mm

Giá khuyến mại 11,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 13%
Kẹp đen 41mm

Giá khuyến mại 14,000₫

Giá cũ: 16,000₫

- 50%
Kẹp đen 41mm Double A

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 9%
Kẹp đen 51mm

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 46%
Kẹp đen 51mm Double A

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 46,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488