Kẹp đen, kẹp màu, ghim cài

- 24%
Kẹp inox Deli 9533 76mm (vỉ 4 chiếc)

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 20%
Kẹp inox Deli 9532 102mm (Vỉ 3 chiếc)

Giá khuyến mại 48,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 25%
Kẹp inox Deli 145mm 9531 (vỉ 4 chiếc)

Giá khuyến mại 90,000₫

Giá cũ: 120,000₫

- 14%
Ghim cài acco nhựa Deli 5548

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 10%
Hộp đựng ghim Deli 9881 φ58*75MM

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 15%
Hộp đựng ghim Deli 988

Giá khuyến mại 17,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 13%
Ghim mũ inox Deli 0022

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 15%
Ghim cài Acco sắt

Giá khuyến mại 22,000₫

Giá cũ: 26,000₫

- 18%
Ghim cài Acco nhựa

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 25%
Kẹp kim loại hình móc áo, quả táo M&G ABSN2688

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 27%
Kẹp kim loại 32mm M&G ABSN2680 (Túi 6 chiếc)

Giá khuyến mại 55,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 24%
Kẹp kim loại M&G ABSN2684 (Túi 3 chiếc)

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 50%
Ghim cài đầu tròn Double A 28mm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 25%
Ghim cài C62

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 4,000₫

- 43%
Ghim cài đầu tròn C32 28mm

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 38%
Ghim cài đầu tròn C82

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 33%
Ghim mũ màu Sunwood 8084

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 47%
Ghim cài màu Sunwood 8104

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 33%
Ghim cài màu Deli 0024

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 33%
Ghim mũ màu Deli 0021

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 17%
Ghim cài nhọn Deli 0023

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 18,000₫

- 17%
Kẹp đen 15mm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 22%
Kẹp đen 19mm Double A

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 18%
Kẹp đen 25mm Double A

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 11,000₫

- 8%
Kẹp đen 32mm Double A

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 50%
Kẹp đen 41mm Double A

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 46%
Kẹp đen 51mm Double A

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 46,000₫

- 22%
Kẹp đen 41mm
Hết hàng
- 20%
Kẹp đen 51mm
Hết hàng
- 28%
Kẹp màu 19mm Guangbo JTC006

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 20%
Kẹp màu 25mm Guangbo JTC007

Giá khuyến mại 48,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 13%
Kẹp màu 32mm Guangbo JTC008

Giá khuyến mại 39,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 18%
Kẹp màu 41mm Guangbo JTC009

Giá khuyến mại 49,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 22%
Kẹp màu 15mm Eras E801

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 22%
Kẹp màu 19mm Eras E802

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 17%
Kẹp màu 25mm Eras E803

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 19%
Kẹp màu 32mm Eras E804

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 43,000₫

- 16%
Kẹp màu 41mm Eras E805

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 16%
Kẹp màu 51mm Eras E806

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 45,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488