Máy đục lỗ các loại

- 14%
Đục 1 lỗ KW-TriO 97A0 - Đục 8 tờ

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 31%
Đục 1 lỗ Kanex SHP-20 - Đục 20 tờ

Giá khuyến mại 33,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 13%
Đục 1 lỗ Kangaro EP-20 Đục 20 tờ

Giá khuyến mại 350,000₫

Giá cũ: 400,000₫

- 34%
Đục lỗ Eagle 709 - đục 8 tờ

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 38,000₫

- 18%
Đục lỗ Eagle 706 - đục 15 tờ

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 17%
Đục lỗ Sunwood 8007 - Đục 10 tờ

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 42,000₫

- 11%
Đục lỗ Kw-TriO 912 - Đục 16 tờ

Giá khuyến mại 58,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 11%
Đục lỗ Kw-TriO 978 - Đục 30 tờ

Giá khuyến mại 93,000₫

Giá cũ: 105,000₫

- 10%
Đục lỗ Kw-TriO 9670 - Đục 70 tờ

Giá khuyến mại 350,000₫

Giá cũ: 390,000₫

- 4%
Đục lỗ Kw-TriO 938 - Đục 100 tờ

Giá khuyến mại 950,000₫

Giá cũ: 990,000₫

- 8%
Đục lỗ Kw-TriO 952 - Đục 150 tờ

Giá khuyến mại 970,000₫

Giá cũ: 1,050,000₫

- 8%
Đục lỗ Kw-TriO 9330 - Đục 190 tờ

Giá khuyến mại 1,460,000₫

Giá cũ: 1,590,000₫

- 7%
Đục lỗ Kw-TriO 9550 - Đục 300 tờ (Có trợ lực)

Giá khuyến mại 2,780,000₫

Giá cũ: 2,990,000₫

- 21%
Đục 3 lỗ Kw-TriO 999 - Đục 10 tờ

Giá khuyến mại 135,000₫

Giá cũ: 170,000₫

- 7%
Đục 3 lỗ Kw-TriO 9630 - Đục 30 tờ

Giá khuyến mại 420,000₫

Giá cũ: 450,000₫

- 7%
Đục 3 lỗ Kw-TriO 9530 - Đục 150 tờ

Giá khuyến mại 1,430,000₫

Giá cũ: 1,530,000₫

- 19%
Đục 4 lỗ Kw-TriO 999D - Đục 10 tờ

Giá khuyến mại 145,000₫

Giá cũ: 180,000₫

- 8%
Đục 4 lỗ Kw-TriO 9640 - Đục 30 tờ

Giá khuyến mại 600,000₫

Giá cũ: 650,000₫

- 6%
Lưỡi dao đục lỗ Kw-TriO 9550

Giá khuyến mại 660,000₫

Giá cũ: 700,000₫

- 7%
Lưỡi dao đục lỗ Kw-TriO 952

Giá khuyến mại 640,000₫

Giá cũ: 690,000₫

- 8%
Lưỡi dao đục lỗ Kw-TriO 9330

Giá khuyến mại 600,000₫

Giá cũ: 650,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488