Máy đục lỗ các loại

- 20%
- 14%
Đục 1 lỗ KW-TriO 97A0 - Đục 8 tờ

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 31%
Đục 1 lỗ Kanex SHP-20 - Đục 20 tờ

Giá khuyến mại 33,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 13%
Đục 1 lỗ Kangaro EP-20 Đục 20 tờ

Giá khuyến mại 350,000₫

Giá cũ: 400,000₫

- 34%
Đục lỗ Eagle 709 - đục 8 tờ

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 38,000₫

- 18%
Đục lỗ Eagle 706 - đục 15 tờ

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 17%
Đục lỗ Sunwood 8007 - Đục 10 tờ

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 42,000₫

- 13%
Đục lỗ Kw-TriO 912 - Đục 16 tờ

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 8%
Đục lỗ Kw-TriO 978 - Đục 30 tờ

Giá khuyến mại 110,000₫

Giá cũ: 120,000₫

- 20%
Đục lỗ Kw-TriO 9670 - Đục 70 tờ
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 400,000₫

Giá cũ: 500,000₫

- 9%
Đục lỗ Kw-TriO 938 - Đục 100 tờ
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 1,090,000₫

Giá cũ: 1,200,000₫

- 8%
Đục lỗ Kw-TriO 952 - Đục 150 tờ
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 1,100,000₫

Giá cũ: 1,200,000₫

- 9%
Đục lỗ Kw-TriO 9330 - Đục 190 tờ
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 1,720,000₫

Giá cũ: 1,900,000₫

- 7%
Đục lỗ Kw-TriO 9550 - Đục 300 tờ (Có trợ lực)

Giá khuyến mại 2,780,000₫

Giá cũ: 2,990,000₫

- 15%
Đục 3 lỗ Kw-TriO 999 - Đục 10 tờ

Giá khuyến mại 145,000₫

Giá cũ: 170,000₫

- 7%
Đục 3 lỗ Kw-TriO 9630 - Đục 30 tờ

Giá khuyến mại 420,000₫

Giá cũ: 450,000₫

- 6%
Đục 3 lỗ Kw-TriO 9530 - Đục 150 tờ
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 1,500,000₫

Giá cũ: 1,600,000₫

- 14%
Đục 4 lỗ Kw-TriO 999D - Đục 10 tờ

Giá khuyến mại 155,000₫

Giá cũ: 180,000₫

- 8%
Đục 4 lỗ Kw-TriO 9640 - Đục 30 tờ

Giá khuyến mại 600,000₫

Giá cũ: 650,000₫

- 13%
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488