Máy đục lỗ các loại

- 15%
Đục 4 lỗ Kw-TriO 09540 - Đục 150 tờ

Giá khuyến mại 1,708,000₫

Giá cũ: 2,000,000₫

- 18%
Đục 2 lỗ Kw-TriO 09546 - Đục 100 tờ (Có trợ lực)

Giá khuyến mại 1,225,000₫

Giá cũ: 1,500,000₫

- 25%
Đục 2 lỗ Kw-TriO 09556 - Đục 200 tờ (Có trợ lực)

Giá khuyến mại 1,495,000₫

Giá cũ: 2,000,000₫

- 14%
Đục 1 lỗ KW-TriO 97A0 - Đục 8 tờ

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 42%
Đục lỗ Kanex MOD-10PP - Đục 10 tờ đường kính 5.5mm

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 18%
Đục lỗ Eagle 706 - đục 15 tờ

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 34%
Đục lỗ Eagle 709 - đục 8 tờ

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 38,000₫

- 13%
Đục lỗ Kw-TriO 912 - Đục 16 tờ

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 20%
- 14%
Đục lỗ Kw-TriO 9550 - Đục 300 tờ (Có trợ lực)

Giá khuyến mại 2,993,000₫

Giá cũ: 3,500,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488 - 0962 532 112 - 024 3574 7586