Giấy in các loại

- 7%
Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL140 (100 tờ)

Giá khuyến mại 88,000₫

Giá cũ: 95,000₫

- 11%
Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL160 (50 tờ)

Giá khuyến mại 58,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 6%
Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL200 (50 tờ)

Giá khuyến mại 64,000₫

Giá cũ: 68,000₫

- 12%
Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL260 (50 tờ)

Giá khuyến mại 66,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 8%
Giấy Couche bóng 2 mặt Kim Mai ĐL300 (50 tờ)

Giá khuyến mại 69,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 6%
Giấy đề can TOMY khổ A4 - Tập 100 tờ

Giá khuyến mại 155,000₫

Giá cũ: 165,000₫

- 9%
Giấy đề can TOMY khổ A5 - Tập 10 tờ

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 11,000₫

- 10%
Giấy đề can Unicorn A4 - Tập 100 tờ

Giá khuyến mại 180,000₫

Giá cũ: 200,000₫

- 3%
Giấy Double A A3 ĐL70gsm

Giá khuyến mại 136,000₫

Giá cũ: 140,000₫

- 7%
Giấy Double A A4 ĐL70gsm
Mua 1 thùng tặng 1 file 20 lá
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 70,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 5%
Giấy Double A A4 ĐL80gsm
Mua 1 thùng tặng 1 file lá
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 90,000₫

Giá cũ: 95,000₫

- 8%
Giấy Double A A5 ĐL70gsm

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 38,000₫

- 16%
Giấy ép plastic khổ A3 dày 70 MIC (KT: 310x426mm)

Giá khuyến mại 210,000₫

Giá cũ: 250,000₫

- 15%
Giấy ép plastic khổ A4 dày 125MIC (KT:220x315mm)

Giá khuyến mại 200,000₫

Giá cũ: 235,000₫

- 15%
Giấy ép plastic khổ A4 dày 130MIC (KT:220x315mm)

Giá khuyến mại 205,000₫

Giá cũ: 240,000₫

- 13%
Giấy ép plastic khổ A4 dày 35MIC (KT:220x315mm)

Giá khuyến mại 70,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 8%
Giấy ép plastic khổ A4 dày 70MIC (KT:220x315mm)

Giá khuyến mại 110,000₫

Giá cũ: 120,000₫

- 8%
Giấy Ép Plastic Khổ A4 Dày 80MIC (KT:220x315mm)

Giá khuyến mại 115,000₫

Giá cũ: 125,000₫

- 11%
Giấy fax Summer 210x216mm

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 18,000₫

- 20%
Giấy fax Sunbird đầu xanh (21.6cm x 3000cm)

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 23%
- 3%
Giấy IK Plus A4 ĐL70gsm
Mua 1 thùng tặng 1 file 20 lá
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 68,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 6%
Giấy IK Plus A5 ĐL70gsm

Giá khuyến mại 34,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 8%
Giấy in ảnh có vân Kim Mai ĐL250 (50 tờ)

Giá khuyến mại 69,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 7%
Giấy in ảnh đề can ĐL135 (50 tờ)

Giá khuyến mại 63,000₫

Giá cũ: 68,000₫

- 12%
Giấy in ảnh Epson ĐL200 (20 tờ)

Giá khuyến mại 23,000₫

Giá cũ: 26,000₫

- 7%
Giấy in ảnh RC MINOLTA ĐL260 (50 tờ)

Giá khuyến mại 70,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 9%
Giấy in Card Kim Mai ĐL250 (50 tờ)

Giá khuyến mại 64,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 16%
Giấy in đề can đế vàng A4 - Tập 100 tờ

Giá khuyến mại 80,000₫

Giá cũ: 95,000₫

- 16%
Giấy in đề can đế xanh A4 - Tập 100 tờ

Giá khuyến mại 80,000₫

Giá cũ: 95,000₫

- 9%
- 13%
- 9%
Giấy in mã vạch 35x22mm dài 30m (Tem Trà Sữa, Decal Nhiệt)

Giá khuyến mại 50,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 8%
Giấy in màu Epson ĐL130 (100 tờ)

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 22%
Giấy in nhiệt K57 - 57mm (Giấy in Bill)

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 20%
Giấy in nhiệt K80 - 80mm (Giấy in bill)

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 3%
Giấy in phun Kim Mai ĐL115 (100 tờ)

Giá khuyến mại 58,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 3%
Giấy in phun Kim Mai ĐL135 (100 tờ)

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 62,000₫

- 8%
Giấy King 100 A4 ĐL70gsm
Mua 1 thùng tặng 1 file 20 lá
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 65,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488