Nhổ ghim, máy bắn giá

- 12%
Kìm nhổ ghim đại Kw-TriO 5093

Giá khuyến mại 75,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 14%
Tháo gỡ kim bấm dạng kìm eagle 1039A (Kìm nhổ ghim)

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 23%
Nhổ ghim số 10 Kw-TriO 0508B

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 23%
Nhổ ghim Kanex SR-L45

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 23%
Nhổ ghim Deli 0232

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 14%
Kìm nhổ ghim Kanex SR-500

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 22%
Gỡ ghim dùng cho ghim Số 10 Kanex SR-200

Giá khuyến mại 39,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 17%
Gỡ Ghim Dùng Cho Ghim Số 3 Kanex SR-245

Giá khuyến mại 75,000₫

Giá cũ: 90,000₫

- 13%
Máy dán giá M&G AYZ975A1 (MG AYZ975A1)

Giá khuyến mại 135,000₫

Giá cũ: 155,000₫

- 19%
Máy bắn giá Stacom PL-101

Giá khuyến mại 130,000₫

Giá cũ: 160,000₫

- 12%
Máy bắn giá Stacom PL-102

Giá khuyến mại 185,000₫

Giá cũ: 210,000₫

- 17%
Ống mực máy bắn giá Stacom PL101

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 12,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488