Giấy in Double A

- 3%
Giấy Double A A3 ĐL70gsm

Giá khuyến mại 136,000₫

Giá cũ: 140,000₫

- 7%
Giấy Double A A4 ĐL70gsm
Mua 1 thùng tặng 1 file 20 lá
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 70,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 5%
Giấy Double A A4 ĐL80gsm
Mua 1 thùng tặng 1 file lá
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 90,000₫

Giá cũ: 95,000₫

- 8%
Giấy Double A A5 ĐL70gsm

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 38,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488