Khay menu ngang dọc A7, A6, A5, A4

- 30%
Menu mica nam châm A6 đế dày 11mm, KT: 150x100mm T-801 (Loại ngang)

Giá khuyến mại 42,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 30%
Menu mica nam châm A6 đế dày 11mm, KT: 100x150mm T-806 (Loại dọc)

Giá khuyến mại 42,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 29%
Menu mica nam châm A5 đế dày 11mm, KT: 210x148mm T-810 (Loại ngang)

Giá khuyến mại 57,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 29%
Menu mica nam châm A5 đế dày 11mm, KT: 148x210mm T807 (Loại dọc)

Giá khuyến mại 57,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 27%
Menu mica nam châm A4 đế dày 11mm, kT: 297x210mm T-805 (Loại ngang)

Giá khuyến mại 88,000₫

Giá cũ: 120,000₫

- 27%
Menu mica nam châm A4 đế dày 11mm KT: 210x297mm T-808 (Khổ dọc)

Giá khuyến mại 88,000₫

Giá cũ: 120,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488