Băng dính, Cắt băng dính

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488