Băng dính, Cắt băng dính

- 17%
Cắt băng dính văn phòng Deli 811

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 24%
Băng dính ma thuật M&G AJD957F6 (12mmx1m)

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 14%
Cắt băng dính có dao cắt tự động M&G AJD957F0

Giá khuyến mại 285,000₫

Giá cũ: 330,000₫

- 10%
Cắt băng dính 5cm Deli 823

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 13%
Cắt băng dính văn phòng Deli 808

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 23%
Băng dính trong 5cm 80Y - dài 50 mét

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 15%
Băng dính dán gáy 5cm dài 7.5cm

Giá khuyến mại 11,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 13%
Hóa đơn bán lẻ A5 2 liên, 3 liên (13x19cm)

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 10%
Phong bì thư (100 cái/tập)

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 33%
Băng dính văn phòng 2cm

Giá khuyến mại 2,000₫

Giá cũ: 3,000₫

- 13%
Phong bì trắng A7 11x18cm ĐL120 (100 cái/tập)

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 13%
Phong bì trắng A6 22x12cm ĐL120 (100 cái/tập)

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 11%
Phong bì trắng A5 14.8x21cm ĐL120 (100 cái/tập)

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 25%
Phong bì trắng A4 24x32cm ĐL120 (10 cái/tập)

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 33%
Túi hồ sơ khổ A4 màu xi măng

Giá khuyến mại 2,000₫

Giá cũ: 3,000₫

- 20%
Túi hồ sơ khổ A4 có đáy 3cm - màu trắng

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 17%
Túi hồ sơ khổ A3 có đáy 3cm - màu xi măng

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 13%
Phiếu chi A5 2 liên, 3 liên (13x19cm)

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 17%
Hóa đơn bán lẻ A4 2 liên (20x28cm)

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 17%
Hóa đơn bán lẻ A5 1 liên loại đẹp (13x19cm)

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 25%
Hóa đơn bán lẻ A5 1 liên loại thường (13x19cm)

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 4,000₫

- 13%
Phiếu thu A5 2 liên, 3 liên (13x19cm)

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 17%
Phiếu thu A5 1 liên loại đẹp (13x19cm)

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 25%
Phiếu thu A5 1 liên loại thường (13x19cm)

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 4,000₫

- 17%
Phiếu chi A5 1 liên loại đẹp (13x19cm)

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 25%
Phiếu chi A5 1 liên loại thường (13x19cm)

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 4,000₫

- 13%
Phiếu nhập kho A5 2 liên, 3 liên (13x19cm)

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 25%
Phiếu nhập kho khổ A5 1 liên - loại giấy thường (13x19cm)

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 4,000₫

- 17%
Phiếu nhập kho khổ A4 1 liên - loại giấy thường (20x28cm)

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 13%
Phiếu xuất kho A5 2 liên, 3 liên (13x19cm)

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 25%
Phiếu xuất kho khổ A5 1 liên - loại giấy thường (13x19cm)

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 4,000₫

- 17%
Phiếu xuất kho khổ A4 1 liên - loại giấy thường (20x28cm)

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 17%
Biên lai thu tiền 3 liên (13x19cm)

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 18,000₫

- 25%
Order 2 liên 7.5x10.5cm

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 25%
Băng keo giấy màu vàng 3M 24mmx18.2m

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 29%
Băng dính điện 2cm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 40%
Băng dính 2 mặt 0.5cm

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 5,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488