Kẹp đen, ghim cài Double A

- 17%
Ghim cài đầu tròn Double A 28mm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 14%
Kẹp đen 19mm

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 11%
Kẹp đen 25mm

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 15%
Kẹp đen 32mm

Giá khuyến mại 11,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 50%
Kẹp đen 41mm Double A

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 46%
Kẹp đen 51mm Double A

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 46,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488