Kẹp đen, ghim cài Double A

- 30%
Dao rọc giấy Double A loại nhỏ (Dao thông minh Double A)

Giá khuyến mại 21,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 25%
Dao rọc giấy Double A loại to (Dao thông minh Double A)

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 50%
Ghim cài đầu tròn Double A 28mm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 22%
Kẹp đen 19mm Double A

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 18%
Kẹp đen 25mm Double A

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 11,000₫

- 8%
Kẹp đen 32mm Double A

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 50%
Kẹp đen 41mm Double A

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 36,000₫

- 46%
Kẹp đen 51mm Double A

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 46,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488