Phong bì

- 10%
Phong bì thư (100 cái/tập)

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 13%
Phong bì trắng A7 11x18cm ĐL120 (100 cái/tập)

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 13%
Phong bì trắng A6 22x12cm ĐL120 (100 cái/tập)

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 11%
Phong bì trắng A5 14.8x21cm ĐL120 (100 cái/tập)

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 25%
Phong bì trắng A4 24x32cm ĐL120 (10 cái/tập)

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 33%
Túi hồ sơ khổ A4 màu xi măng

Giá khuyến mại 2,000₫

Giá cũ: 3,000₫

- 20%
Túi hồ sơ khổ A4 có đáy 3cm - màu trắng

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 17%
Túi hồ sơ khổ A3 có đáy 3cm - màu xi măng

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488