Ruột chì kim

- 56%
[THANH LÝ] Ruột chì kim Officetex OT-PL2001 nét 0.5mm

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 25%
[MẪU MỚI 2024]  Ruột chì kim Staedlter 250 05 2B nét 0.5mm

Giá khuyến mại 16,500₫

Giá cũ: 22,000₫

- 18%
[CHÍNH HÃNG] Ruột chì kim Staedlter 250 07 2B nét 0.7mm

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 36%
Ruột chì kim Staedtler 250 03 B nét 0.3mm

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 36%
[CHÍNH HÃNG] Ruột chì kim Staedtler 250 09 HB nét 0.9mm

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 33%
Ruột chì kim Campus 0.5mm BL-PRP-0.5-2B (60mm x 20 ruột)

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 33%
Ruột chì kim Campus 0.7mm BL-PRP-0.7-2B (60mm x 20 ruột)

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 12%
Ruột chì kim Campus 0.9 mm 2B BL-SMA-0.9 (60mm x 12 Ngòi)

Giá khuyến mại 22,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 20%
Ruột chì kim Campus 1.3 mm 2B BL-PRE-1.3 (60 mm x 6 Ngòi)

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 11%
[CHÍNH HÃNG] Ruột chì kim Pentel 2B 0.5mm C505

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 18,000₫

- 30%
Ruột chì kim Classmate CL-PL201 2B - 0.5mm

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 20%
Ruột chì kim Classmate CL-PL102 2B - 0.7mm

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 36%
Ruột chì kim Deli U67200 2B 0.5mm

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 11,000₫

- 31%
Ruột chì kim Deli U67600 2B 0.5mm

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 25%
Ruột bút chì kim 2B 0.5mm M&G ASL36106

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 40%
Ruột chì kim 2B ngòi 2.0mm Chính Hãng M&G ASL37902 (90mm x 6 ruột)

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 15,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488 - 0962 532 112 - 024 3574 7586