Bút ký Pentel

- 8%
Bút ký 2 nét Pentel Tradio TRJ50

Giá khuyến mại 120,000₫

Giá cũ: 130,000₫

- 13%
Bút ký Pentel BL57 0.7mm

Giá khuyến mại 39,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 13%
Bút ký Pentel BL60 1.0mm

Giá khuyến mại 39,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 13%
Bút ký Pentel BL77 0.7mm (dạng bấm)

Giá khuyến mại 39,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 13%
Bút ký Pentel BLN55 0.5mm

Giá khuyến mại 39,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 13%
Bút ký Pentel BLN75 0.5mm (dạng bấm)

Giá khuyến mại 39,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 22%
- 15%
Bút ký pentel RS3S/G 0.8mm vỏ màu vàng

Giá khuyến mại 170,000₫

Giá cũ: 200,000₫

- 14%
Bút nhũ Pentel Hybrid Roller K108 0.8mm

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 20%
Ruột bút ký Pentel LR10 1.0mm

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 20%
Ruột bút ký Pentel LR7 0.7mm

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 13%
Ruột bút ký Pentel LRN5 0.5mm

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 23,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488