Sáp màu, bút chì màu Pentel

- 7%
Bút chì màu 12 màu Pentel CB8-12

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 8%
Bút chì màu 24 màu Pentel CB8-24

Giá khuyến mại 120,000₫

Giá cũ: 130,000₫

- 6%
Bút chì màu 36 màu Pentel CB8-36

Giá khuyến mại 155,000₫

Giá cũ: 165,000₫

- 15%
Màu sáp vẽ trên vải sợi Pentel PTS-15

Giá khuyến mại 68,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 18%
Sáp dầu 12 màu Pentel PHN-12

Giá khuyến mại 33,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 20%
Sáp dầu 16 màu Pentel PHN-16

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 8%
Sáp dầu 25 màu Pentel PHN-25

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 11%
Sáp dầu 36 màu Pentel PHN-36

Giá khuyến mại 80,000₫

Giá cũ: 90,000₫

- 13%
Sáp dầu 50 màu Pentel PHN-50

Giá khuyến mại 105,000₫

Giá cũ: 120,000₫

- 8%
Sáp dầu Pentel 36 màu hộp nhựa GHTP36

Giá khuyến mại 185,000₫

Giá cũ: 200,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488