File lá 10 lá --> 100 lá

- 50%
Combo 2 file 20 lá Paris Double A

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 41%
Combo 2 file 60 lá Double A cao cấp

Giá khuyến mại 59,000₫

Giá cũ: 100,000₫

- 41%
Combo 2 file lá 40 lá Double A cao cấp

Giá khuyến mại 47,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 22%
File 10 lá Plus Pasty

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 32,000₫

- 40%
File 20 lá cao cấp Double A

Giá khuyến mại 27,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 20%
File 20 lá Double A thiết kế kiểu Paris

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 18%
File 40 lá cao cấp Double A

Giá khuyến mại 47,000₫

Giá cũ: 57,000₫

- 29%
File 60 lá cao cấp Double A

Giá khuyến mại 50,000₫

Giá cũ: 70,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488