Băng dính các loại

- 9%
Băng keo trong BKT20/FO dài 182m

Giá khuyến mại 32,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 13%
Băng keo trong BKT15/FO dài 137m

Giá khuyến mại 26,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 17%
Băng keo trong BKT10/FO dài 91m

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 24,000₫

- 13%
Băng keo trong BKT08/FO dài 74m

Giá khuyến mại 14,000₫

Giá cũ: 16,000₫

- 14%
Băng keo trong BKT06/FO dài 54m

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 14,000₫

- 25%
Băng keo trong BKT04/FO dài 37m

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 24%
Băng dính ma thuật M&G AJD957F6 (12mmx1m)

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 25%
Băng keo giấy màu vàng 3M 24mmx18.2m

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 33%
Băng dính văn phòng 1cm

Giá khuyến mại 2,000₫

Giá cũ: 3,000₫

- 33%
Băng dính văn phòng 2cm

Giá khuyến mại 2,000₫

Giá cũ: 3,000₫

- 23%
Băng dính trong 5cm 80Y - dài 50 mét

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 23%
Băng dính trong 5cm 100Y - dài 86 mét

Giá khuyến mại 17,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 19%
Băng dính trong 5cm 150Y - dài 120 mét

Giá khuyến mại 22,000₫

Giá cũ: 27,000₫

- 16%
Băng dính trong 5cm 200Y - dài 150 mét

Giá khuyến mại 26,000₫

Giá cũ: 31,000₫

- 13%
Băng dính trong 5cm 300Y - dài 210 mét

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 10%
Băng dính trong 5cm 400Y - dài 290 mét

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 10%
Băng dính dán gáy 3.6cm dài 7.5m

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 15%
Băng dính dán gáy 5cm dài 7.5cm

Giá khuyến mại 11,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 12%
Băng dính dán gáy 7cm dài 7.5cm

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 17,000₫

- 40%
Băng dính giấy 1cm loại 10 mét

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 17%
Băng dính giấy 1.5cm loại 10 mét

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 25%
Băng dính giấy 2cm loại 10 mét

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 22%
Băng dính giấy 2.4cm loại 10 mét

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 9,000₫

- 17%
Băng dính giấy 5cm loại 10 mét

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 40%
Băng dính 2 mặt 0.5cm

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 33%
Băng dính 2 mặt 1cm loại dài 10 mét

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 13%
Băng dính 2 mặt 1.5cm loại dài 10 mét

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 20%
Băng dính 2 mặt 2cm loại dài 10 mét

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 13%
Băng dính 2 mặt 5cm loại dài 10 mét

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 24%
Băng dính xốp đen 2 mặt 2cm

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 17,000₫

- 17%
Băng dính xốp đen 2 mặt 5cm

Giá khuyến mại 24,000₫

Giá cũ: 29,000₫

- 20%
Băng dính xốp vàng 2 mặt 2cm

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 20%
Băng dính xốp vàng 2 mặt 5cm

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 29%
Băng dính điện 2cm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 7,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488