Băng dính các loại

- 20%
- 24%
- 33%
Băng dính văn phòng 1cm

Giá khuyến mại 2,000₫

Giá cũ: 3,000₫

- 20%
Băng dính trong Deli 200Y DL-BD-200 - Kích thước: 48mm x 165m x 43um

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 25%
Băng dính trong Deli 150Y DL-BD-150 - Kích thước: 48mm x 124m x 43um

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 23%
Băng dính trong Deli 100Y DL-BD-100 - Kích thước: 48mm x 82m x 43um

Giá khuyến mại 23,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 19%
Băng dính 2 mặt trong suốt 3M Scoth 12.7mm x 11.4m Cat.137

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 24%
Băng dính ma thuật M&G AJD957F6 (12mmx1m)

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 29%
Băng dính xốp 48mm x 5Y M&G AJD97392

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 32%
Túi 2 cuộn băng dính xốp 12mm x 5Y M&G AJD97352

Giá khuyến mại 17,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 10%
Băng dính dán gáy 3.6cm dài 7.5m

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 8%
Băng dính dán gáy 5cm dài 7.5m

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 12%
Băng dính dán gáy 7cm

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 17,000₫

- 25%
Băng dính giấy 2cm loại 10 mét

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 17%
Băng dính giấy 5cm loại 10 mét

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 40%
Băng dính 2 mặt 0.5cm

Giá khuyến mại 3,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 33%
Băng dính 2 mặt 1cm loại dài 10 mét

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 20%
Băng dính 2 mặt 2cm loại dài 10 mét

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 13%
Băng dính 2 mặt 5cm loại dài 10 mét

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 29%
Băng dính điện 2cm

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 7,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488 - 0962 532 112 - 024 3574 7586