Băng xóa, ruột băng xóa PLUS

- 27%
Băng xóa Plus 5mmx12m loại to

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 26,000₫

- 29%
Băng xoá Plus bé 5mm x 5m

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 14,000₫

- 20%
Băng xóa Plus mini 5mmx7m

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 24%
Băng xóa Plus MR Happycolor 5mm x 6m

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 18%
Băng xóa Plus MR2 5mx5mm màu hồng

Giá khuyến mại 18,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 24%
Băng xóa Plus Rush 5mx5mm

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 17%
Ruột băng xóa Plus 5mmx12m

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 18,000₫

- 28%
Ruột băng xóa Plus Rush 5mx5mm

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 18,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488