Máy dập ghim các loại

- 5%
Bấm không dùng kim Plus

Giá khuyến mại 95,000₫

Giá cũ: 100,000₫

- 21%
Dập ghim đại Deli 0391 (Dập 60 tờ)

Giá khuyến mại 150,000₫

Giá cũ: 190,000₫

- 20%
Dập ghim đại Deli 0394 (Dập 120 tờ)

Giá khuyến mại 240,000₫

Giá cũ: 300,000₫

- 10%
Dập ghim đại Deli 0395 (Dập 240 tờ)

Giá khuyến mại 360,000₫

Giá cũ: 400,000₫

- 18%
Dập ghim đại KW-TriO 50LA 240 tờ (Bấm kim)

Giá khuyến mại 345,000₫

Giá cũ: 420,000₫

- 13%
Dập ghim số 10 Plus Happy Color PS-10E mẫu mới

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 32,000₫

- 13%
Dập ghim số 10 Plus PS-10E (Bấm kim)

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 32,000₫

- 10%
Dập ghim số 10 Plus ST-010XH Pitahit (trợ lực) - Mua 10 tặng 1

Giá khuyến mại 36,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 33%
Dập ghim số 10 Weishu WS-3711 (trợ lực)

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 27%
Dập ghim số 3 xoay chiều TriO 0536R

Giá khuyến mại 55,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 24%
Ghim bấm Kw-TriO 23/10

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 21,000₫

- 23%
Ghim bấm Kw-TriO 23/13

Giá khuyến mại 17,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 17%
Ghim bấm Kw-TriO 23/15

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 24,000₫

- 15%
Ghim bấm Kw-TriO 23/17

Giá khuyến mại 22,000₫

Giá cũ: 26,000₫

- 14%
Ghim bấm Kw-TriO 23/20

Giá khuyến mại 24,000₫

Giá cũ: 28,000₫

- 17%
Ghim bấm Kw-TriO 23/23

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 30%
Ghim bấm Kw-TriO 23/8

Giá khuyến mại 14,000₫

Giá cũ: 20,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488