Máy dập ghim các loại

- 28%
Súng bắn ghim Kw-TriO 8512 kèm hộp ghim

Giá khuyến mại 230,000₫

Giá cũ: 320,000₫

- 6%
Dập ghim dài Kw-TriO 5000 (dập 240 tờ)
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 1,460,000₫

Giá cũ: 1,550,000₫

- 9%
Dập ghim đại trợ lực Kw-TriO 050LX - Dập 240 tờ (Tặng kèm ghim 23/24)
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ
- 16%
Dập ghim xoay chiều số 3 M&G ABS916D8

Giá khuyến mại 59,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 40%
- 14%
Dập ghim số 10 Plus Happy Color PS-10E mẫu mới

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 14%
Dập ghim số 10 Plus PS-10E

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 16%
Dập ghim số 10 Plus ST-010XH Pitahit - Dập trợ lực

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 18%
Dập ghim số 10 Plus PS-10E - kèm 02 hộp ghim

Giá khuyến mại 37,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 26%
Dập ghim số 10 Max HD-10N

Giá khuyến mại 26,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 10%
Bấm không dùng kim Plus

Giá khuyến mại 99,000₫

Giá cũ: 110,000₫

- 18%
Dập ghim số 10 xoay chiều Kangaro HS-10S - Dập 15 tờ

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 21%
Dập ghim số 10 Weishu WS-3711 - Dập trợ lực

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 38,000₫

- 20%
Dập ghim số 10 Deli 0253 kèm ghim

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 17%
Dập ghim số 3 Kw-TriO 5566 - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 50,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 17%
Dập ghim số 3 Kanex HD-45 - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 50,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 15%
Dập ghim số 3 xoay chiều Deli 0414 - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 55,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 21%
Dập ghim số 3 xoay chiều TriO 0536R - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 59,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 25%
Dập ghim số 3 xoay chiều Guangbo DSJ7414 - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 18%
Dập ghim số 3 Guangbo DSJ7914 - Dập 25 tờ (Dập trợ lực)

Giá khuyến mại 53,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 36%
Dập ghim số 3 Hand S922 - Dập 20 tờ

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 16%
Dập ghim đại Deli 0391 - Dập 60 tờ

Giá khuyến mại 160,000₫

Giá cũ: 190,000₫

- 17%
Dập ghim Deli 0394 - Dập 120 tờ

Giá khuyến mại 250,000₫

Giá cũ: 300,000₫

- 13%
Dập ghim Deli 0395 - Dập 240 tờ

Giá khuyến mại 390,000₫

Giá cũ: 450,000₫

- 23%
Dập ghim đại Kw-TriO 50SA - Dập 100 tờ
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 310,000₫

Giá cũ: 400,000₫

- 12%
Dập ghim đại KW-TriO 50LA  - Dập 240 tờ
Tặng 1 file 20 lá cao cấp
Trị giá 45.000đ

Giá khuyến mại 395,000₫

Giá cũ: 450,000₫

- 11%
Dập ghim đại KW-TriO 05000 - Dập 200 tờ

Giá khuyến mại 1,430,000₫

Giá cũ: 1,600,000₫

- 15%
Kìm bấm ghim số 10 Kanex HP-15 - Bấm 15 tờ

Giá khuyến mại 85,000₫

Giá cũ: 100,000₫

- 17%
Dập ghim khổ rộng Kw-TriO 5900 (Dập báo)

Giá khuyến mại 150,000₫

Giá cũ: 180,000₫

- 17%
Dập ghim khổ rộng Kanex HD-45L (Dập báo)

Giá khuyến mại 150,000₫

Giá cũ: 180,000₫

- 17%
Dập ghim khổ rộng Kangaro DS-45L (Dập báo)

Giá khuyến mại 150,000₫

Giá cũ: 180,000₫

- 20%
Kim bấm số 10 Plus 30-112

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 33%
Kim bấm số 3 Plus 30-155

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 30%
Kim bấm số 3 Kw-TriO 24/6

Giá khuyến mại 7,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 20%
Ghim bấm Kw-TriO 23/8

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 19%
Ghim bấm Kw-TriO 23/10

Giá khuyến mại 17,000₫

Giá cũ: 21,000₫

- 14%
Ghim bấm Kw-TriO 23/13

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 21%
Ghim bấm Kw-TriO 23/15

Giá khuyến mại 23,000₫

Giá cũ: 29,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488