Máy dập ghim các loại

- 16%
Dập ghim xoay chiều số 3 M&G ABS916D8

Giá khuyến mại 59,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 40%
- 20%
Dập ghim số 10 Plus Happy Color PS-10E mẫu mới

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 20%
Dập ghim số 10 Plus PS-10E

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 20%
Dập ghim số 10 Plus ST-010XH Pitahit - Dập trợ lực

Giá khuyến mại 36,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 22%
Dập ghim số 10 Plus PS-10E - kèm 02 hộp ghim

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 26%
Dập ghim số 10 Max HD-10N

Giá khuyến mại 26,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 14%
Bấm không dùng kim Plus

Giá khuyến mại 95,000₫

Giá cũ: 110,000₫

- 18%
Dập ghim số 10 xoay chiều Kangaro HS-10S - Dập 15 tờ

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 21%
Dập ghim số 10 Weishu WS-3711 - Dập trợ lực

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 38,000₫

- 24%
Dập ghim số 10 Deli 0253 kèm ghim

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 17%
Dập ghim số 3 Kw-TriO 5566 - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 50,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 17%
Dập ghim số 3 Kanex HD-45 - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 50,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 18%
Dập ghim số 3 xoay chiều Deli 0414 - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 53,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 27%
Dập ghim số 3 xoay chiều TriO 0536R - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 55,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 25%
Dập ghim số 3 xoay chiều Guangbo DSJ7414 - Dập 25 tờ

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 18%
Dập ghim số 3 Guangbo DSJ7914 - Dập 25 tờ (Dập trợ lực)

Giá khuyến mại 53,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 36%
Dập ghim số 3 Hand S922 - Dập 20 tờ

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 21%
Dập ghim đại Deli 0391 - Dập 60 tờ

Giá khuyến mại 150,000₫

Giá cũ: 190,000₫

- 20%
Dập ghim Deli 0394 - Dập 120 tờ

Giá khuyến mại 240,000₫

Giá cũ: 300,000₫

- 10%
Dập ghim Deli 0395 - Dập 240 tờ

Giá khuyến mại 360,000₫

Giá cũ: 400,000₫

- 18%
Dập ghim đại KW-TriO 50LA  - Dập 240 tờ

Giá khuyến mại 345,000₫

Giá cũ: 420,000₫

- 11%
Dập ghim đại KW-TriO 05000 - Dập 200 tờ

Giá khuyến mại 1,430,000₫

Giá cũ: 1,600,000₫

- 13%
Kìm bấm ghim số 10 Kanex HP-10 - Bấm 15 tờ

Giá khuyến mại 68,000₫

Giá cũ: 78,000₫

- 11%
Kìm bấm ghim số 10 Kanex HP-15 - Bấm 15 tờ

Giá khuyến mại 83,000₫

Giá cũ: 93,000₫

- 10%
Kìm bấm ghim số 3 Kanex HP-45 - Bấm 25 tờ

Giá khuyến mại 95,000₫

Giá cũ: 105,000₫

- 17%
Dập ghim khổ rộng Kw-TriO 5900 (Dập báo)

Giá khuyến mại 150,000₫

Giá cũ: 180,000₫

- 17%
Dập ghim khổ rộng Kanex HD-45L (Dập báo)

Giá khuyến mại 150,000₫

Giá cũ: 180,000₫

- 17%
Dập ghim khổ rộng Kangaro DS-45L (Dập báo)

Giá khuyến mại 150,000₫

Giá cũ: 180,000₫

- 20%
Kim bấm số 10 Plus 30-112

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 33%
Kim bấm số 3 Plus 30-155

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 25%
Kim bấm số 3 Kw-TriO 24/6

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 30%
Ghim bấm Kw-TriO 23/8

Giá khuyến mại 14,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 24%
Ghim bấm Kw-TriO 23/10

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 21,000₫

- 23%
Ghim bấm Kw-TriO 23/13

Giá khuyến mại 17,000₫

Giá cũ: 22,000₫

- 17%
Ghim bấm Kw-TriO 23/15

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 24,000₫

- 15%
Ghim bấm Kw-TriO 23/17

Giá khuyến mại 22,000₫

Giá cũ: 26,000₫

- 14%
Ghim bấm Kw-TriO 23/20

Giá khuyến mại 24,000₫

Giá cũ: 28,000₫

- 17%
Ghim bấm Kw-TriO 23/23

Giá khuyến mại 29,000₫

Giá cũ: 35,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488