File càng cua, file còng nhẫn

- 12%
File còng bật Plus 5cm khổ A4, F4 (File càng cua)

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 12%
File còng bật Plus 7cm khổ A4, F4 (File càng cua)

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 14%
File còng bật Plus 9cm khổ A4, F4 (File càng cua)

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 22%
File còng bật Elfen 5cm khổ A4, F4

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 22%
File còng bật Elfen 7cm khổ A4, F4

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 18%
File còng bật Kokuyo 5cm khổ A4, F4

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 18%
File còng bật Kokuyo 7cm khổ A4, F4

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 10%
File còng bật Kokuyo 9cm khổ A4, F4

Giá khuyến mại 65,000₫

Giá cũ: 72,000₫

- 16%
File còng bật Flexoffice 5cm khổ A4

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 16%
File còng bật Flexoffice 7cm khổ A4

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 15%
File còng Plus O-Ring nhiều màu

Giá khuyến mại 34,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 15%
File còng Plus D-Ring nhiều màu

Giá khuyến mại 34,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 22%
File còng nhẫn O-Ring Elephant 221A4

Giá khuyến mại 35,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 23%
File còng nhẫn O-Ring Elephant 221VB (File lồng)

Giá khuyến mại 37,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 7%
File 4 còng 10cm XF1232A

Giá khuyến mại 125,000₫

Giá cũ: 135,000₫

- 7%
File 4 còng 7cm XF1213A

Giá khuyến mại 88,000₫

Giá cũ: 95,000₫

- 8%
File 4 còng 5cm XF1212A

Giá khuyến mại 83,000₫

Giá cũ: 90,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488