Túi clearbag, túi sơmi lỗ

- 15%
Túi tài liệu dọc 2 cúc S16 A4 Hồng Hà 6624

Giá khuyến mại 17,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 23%
Túi hồ sơ buộc dây Stacom khổ A4 ngang D214

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 25%
Túi clear bag khổ A TL05 loại mỏng - 20 cái/tập

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 33%
Túi clear bag khổ A TL02 loại trung - 20 cái/tập

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 25%
Túi clear bag khổ A AD-1 loại dày - 20 cái/tập

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 25%
Túi clear bag khổ F loại dày FC - 20 cái/tập

Giá khuyến mại 75,000₫

Giá cũ: 100,000₫

- 25%
Túi clear bag dính ngang Deli 5504

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 29%
Túi clea bag Plus khổ A CB2333

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 25%
Túi clear bag Plus khổ F CB2636

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 14%
Túi hồ sơ buộc dây khổ F 119

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 7,000₫

- 17%
Túi hồ sơ buộc khổ A 118

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 13%
Túi sơmi lỗ XIFU 303A

Giá khuyến mại 39,000₫

Giá cũ: 45,000₫

- 40%
Túi sơmi lỗ Double A (10 cái/tập)

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 13%
Túi sơmi lỗ Plus 91-372A

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 25%
Túi E355 Double A (Túi hở 2 cạnh) - 12 chiếc/tập

Giá khuyến mại 36,000₫

Giá cũ: 48,000₫

- 25%
Túi E355 Plus (Túi hở 2 cạnh) - Tập 10 chiếc

Giá khuyến mại 30,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 25%
Túi miết A5 Deli 5589

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 17%
Túi miết A4 Deli 5588

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 23%
Túi lưới A5.5 M&G ADMN4285 (KT: 235x115mm)

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 33%
Túi hồ sơ khổ A4 màu xi măng

Giá khuyến mại 2,000₫

Giá cũ: 3,000₫

- 17%
Túi hồ sơ khổ A3 có đáy 3cm - màu xi măng

Giá khuyến mại 5,000₫

Giá cũ: 6,000₫

- 20%
Túi hồ sơ khổ A4 có đáy 3cm - màu trắng

Giá khuyến mại 4,000₫

Giá cũ: 5,000₫

- 20%
Túi đựng hồ sơ khổ A3 có đáy màu trắng

Giá khuyến mại 8,000₫

Giá cũ: 10,000₫

- 20%
Túi cài đa năng Plus A4E Pasty - cài ngang

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 20%
Túi cài đa năng Plus A4S Pasty - cài dọc

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 14%
Túi tài liệu cá nhân Plus PB32

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 22,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488