File còng bật Plus (File càng cua)

- 10%
File còng bật Plus 5cm khổ A4 (File càng cua)

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 10%
File còng bật Plus 7cm khổ A4 (File càng cua)

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 16%
File còng bật Plus 9cm khổ A4 (File càng cua)

Giá khuyến mại 59,000₫

Giá cũ: 70,000₫

- 17%
Chia file nhựa 6 Plus Chính Hãng 85-V01

Giá khuyến mại 15,000₫

Giá cũ: 18,000₫

- 17%
Chia file nhựa 12 Plus Chính Hãng 85-V02

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 30,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

0962 532 112 - 093456 1488 - 024 3574 7586