File còng bật Plus (File càng cua)

- 20%
Chia file nhựa 12 Plus 85-V02

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 13%
Chia file nhựa 6 Plus 85-V01

Giá khuyến mại 13,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 12%
File còng bật Plus 7cm khổ A4, F4 (File càng cua)

Giá khuyến mại 44,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 14%
File còng bật Plus 9cm khổ A4, F4 (File càng cua)

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 70,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488