File đựng hồ sơ

- 25%
Bìa acco Double A RF12054

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 25%
Bìa acco Flexoffice (Report file)

Giá khuyến mại 6,000₫

Giá cũ: 8,000₫

- 17%
Bìa acco giấy Plus A4 S78 0021N (Flat file)

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 20%
Bìa acco nhựa Plus (Report file)

Giá khuyến mại 12,000₫

Giá cũ: 15,000₫

- 25%
Bìa Giấy Plus IF Flat File A4 E87 (File đặt bàn, file lệch)

Giá khuyến mại 9,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 14%
Bìa trình ký da có máy tính Heeton Q8839 (245x322mm)

Giá khuyến mại 185,000₫

Giá cũ: 215,000₫

- 12%
Bìa trình ký da XMIN 8002

Giá khuyến mại 75,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 8%
Cặp 12 ngăn Flexoffice FO-EB01

Giá khuyến mại 55,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 17%
Cặp 3 dây giấy 10cm

Giá khuyến mại 10,000₫

Giá cũ: 12,000₫

- 15%
Cặp 3 dây giấy 15cm

Giá khuyến mại 11,000₫

Giá cũ: 13,000₫

- 20%
Cặp 3 dây nhựa 7cm

Giá khuyến mại 16,000₫

Giá cũ: 20,000₫

- 26%
Cặp hộp gấp Sao Việt 10cm

Giá khuyến mại 26,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 20%
Cặp hộp gấp Sao Việt 15cm

Giá khuyến mại 32,000₫

Giá cũ: 40,000₫

- 16%
Cặp hộp gấp Sao Việt 20cm

Giá khuyến mại 42,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 13%
Cặp hộp gấp Sao Việt 25cm

Giá khuyến mại 48,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 15%
Cặp hộp gấp Sao Việt 30cm

Giá khuyến mại 58,000₫

Giá cũ: 68,000₫

- 25%
Cặp hộp gấp Sao Việt 5cm

Giá khuyến mại 21,000₫

Giá cũ: 28,000₫

- 27%
Cặp hộp gấp Sao Việt 7cm

Giá khuyến mại 22,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 15%
Cặp hộp nhựa 10cm ERAS 104

Giá khuyến mại 68,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 13%
Cặp hộp nhựa 15cm ERAS E105

Giá khuyến mại 78,000₫

Giá cũ: 90,000₫

- 24%
Cặp hộp nhựa 5.5cm Sunwood HC-55

Giá khuyến mại 38,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 20%
Cặp hộp nhựa 5.5cm XFP F550

Giá khuyến mại 28,000₫

Giá cũ: 35,000₫

- 18%
Cặp hộp nhựa 7.5cm Eras E103

Giá khuyến mại 45,000₫

Giá cũ: 55,000₫

- 20%
Cặp hộp nhựa 7.5cm Sunwood HC-75

Giá khuyến mại 48,000₫

Giá cũ: 60,000₫

- 17%
Cặp hộp nhựa 7cm Elephant (U-BOX)

Giá khuyến mại 83,000₫

Giá cũ: 100,000₫

- 12%
Cặp tài liệu 12 ngăn Deli 5556

Giá khuyến mại 75,000₫

Giá cũ: 85,000₫

- 9%
Cặp tài liệu 12 ngăn Deli 5557

Giá khuyến mại 73,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 11%
Cặp tài liệu 12 ngăn Deli 5558

Giá khuyến mại 67,000₫

Giá cũ: 75,000₫

- 11%
Cặp tài liệu 12 ngăn Deli 5559

Giá khuyến mại 80,000₫

Giá cũ: 90,000₫

- 12%
Cặp tài liệu 2 ngăn Deli W39634

Giá khuyến mại 60,000₫

Giá cũ: 68,000₫

- 11%
Cặp tài liệu 7 ngăn Deli 38151

Giá khuyến mại 58,000₫

Giá cũ: 65,000₫

- 20%
Cặp tài liệu 8 ngăn Deli B40102

Giá khuyến mại 40,000₫

Giá cũ: 50,000₫

- 17%
Cặp trình ký 1 mặt nhựa A4 Xukiva 188

Giá khuyến mại 25,000₫

Giá cũ: 30,000₫

- 20%
Cặp trình ký 1 mặt nhựa A5 Xukiva 189

Giá khuyến mại 20,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 24%
Cặp trình ký 1 mặt nhựa dẻo A4 XFP 8005

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 25,000₫

- 13%
Cặp trình ký 1 mặt nhựa dẻo A5 YP9251

Giá khuyến mại 14,000₫

Giá cũ: 16,000₫

- 13%
Cặp trình ký 2 mặt da XIFU 8002

Giá khuyến mại 70,000₫

Giá cũ: 80,000₫

- 14%
Cặp trình ký 2 mặt Sao Việt

Giá khuyến mại 19,000₫

Giá cũ: 22,000₫

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

093456 1488